Missie

Wim Berends heeft na 45 jaren van begeleiden en trainen van (jeugd)keepers in verenigingsverband besloten zich beroepsmatig in te spannen om (jonge)keepers in de regio kansen te bieden zich individueel dan wel in groepsverband te verbeteren en “hun plafond” te kunnen halen.

De aandacht moeten zij krijgen. Zeker als zij zichzelf willen verbeteren.

Omdat verenigingen de keeperstrainingen vaak nog als een sluitpost op de begroting zien, komt het aan op initiatieven van idealisten.

De keepers van veel verenigingen hebben onze hulp nodig via de juiste training en methodieken om zich te kunnen ontwikkelen.

W I J , mijn collegae trainers en ik, W I L L E N ons graag I N ZE T T E N om dit mogelijk te maken!

Informeer naar de mogelijkheden tegen betaalbare prijzen!