Privacybeleid

Privacyverklaring

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  GES verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • (Bank)rekeningnummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via goalkeepersskills@gmail.com om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar goalkeepersskills@gmail.com

Waarom we gegevens nodig hebben
GES verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden bij activiteiten
 • Het afhandelen van uw betaling(en)
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de (vervolg)activiteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
GES zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde activiteit. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
GES deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met uw toestemming voor een eventueel contactmoment met de KNVB District of een BVO, indien er belangstelling is. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
GES gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar goalkeepersskills@gmail.vom. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. GES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
GES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via goalkeepersskills@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goalkeepers Education Skills, kortweg GES, verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Kleding- en handschoenenmaat
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon en mailadres) ouders/verzorger
 • Naam en Telefoonnummer trainer/keeperstrainer
 • Evt. bijzonderheden bijvoorbeeld Medicijngebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan bent overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om de situatie op te lossen. Dit kan via goalkeepersskills@gmail.com.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s/films op de website/facebook/instagram pagina staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (onherkenbaar maken van gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar goalkeepersskills@gmail.com.

Waarom wij gegevens nodig hebben

GES verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het inschrijven voor de Cursus Voorjaar of Najaar / InCompany of Ad Hoc / Keepersdag / Keepersclinic / Keepersbattle/ Privé training / Train de  Trainer / Keeperskamp / Korte cursus 1-2-3-4-5-6 of 7
 • Het aanmelden voor andere activiteiten, die wij bijvoorbeeld in samenwerking doen met Football Skills Nederland
 • Het afhandelen van uw betaling(en)
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

Hoelang bewaren wij de gegevens

GES zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die wij van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die wij van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Delen met anderen

GES verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan derden, zoals naam, emailadres en telefoonnummer, met uw toestemming.

Als u akkoord gaat met de privacyverklaring dan zullen foto’s/films gedeeld worden via onze website, facebook en instagram pagina of andere social media kanalen.

Het kan voorkomen dat de trainers, aangesloten bij GES, ook om uw gegevens vragen, maar dat geldt dan alleen voor trainingsdoeleinden.

In kaart brengen websitebezoek

GES gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analystische cookies hebben geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo wordt ervoor gezorgd dat de website naar behoren werk en wordt uw voorkeursinstelling onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar goalkeepersskills@gmail.com. Om er zeker van de te zijn dat het verzoek tot inzake door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Voordat u dat doet, vragen wij u wel om in deze kopie uw pasfoto en burger service nummer (BSN) zwart te maken. Ook dit is ter bescherming van uw privacy. GES zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Ons streven is om dit binnen 4 weken te doen.

Beveiliging

GES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via goalkeepersskills@gmail.com.